Tài chính

VPBank lên kế hoạch lợi nhuận 16.654 tỷ đồng, ESOP 15 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Trần Thúy
BizLIVE - Ngân hàng cũng dự kiến sẽ giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận còn lại năm 2020 là 8.852 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng.
VPBank lên kế hoạch lợi nhuận 16.654 tỷ đồng, ESOP 15 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 29/4 tới.
Theo đó, năm 2021, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17,4% đạt 491.886 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5% đạt 327.280 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 16,6% đạt 376.340 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2020.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, sau khi trích lập đầy đủ các quỹ, ngân hàng dự kiến sẽ giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận còn lại là 8.852 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Tại đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án tái phát hành/bán cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên VPBank năm 2021.
VPBank hiện có hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ và đề xuất sử dụng toàn bộ số cổ phiếu quỹ này trở thành nguồn cổ phiếu phổ thông dành cho việc phát hành cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các nhà đầu tư mới vào thời điểm thích hợp.
Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, ngân hàng dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và giải tỏa 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% sau 3 năm. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2021.

TRẦN THÚY