Tài chính

VietinBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 48 nghìn tỷ đồng

Trần Thúy
BizLIVE - Ngân hàng sẽ tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, 2018 và 2019.
VietinBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 48 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân  hàng Nhà nước vừa có quyết định chấp thuận cho VietinBank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ theo quy định của năm 2017, 2018 và lợi nhuận còn lại của năm 20219 sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của VietinBank đã được ĐHĐCĐ thường niên VietinBank thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020 và HĐQT VietinBank phê duyệt tại Nghị quyết số 163/NQ - HĐQT ngày 31/5/2021.
Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, năm 2021, VietinBank dự kiến sẽ bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào vốn cấp 2. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. 
Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 từ quý 2 đến quý 3, đợt 2 từ quý 3 đến quý 4 năm nay.
Trong đợt phát hành lần 1, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu cho cả trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2029 và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2031. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 4.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 8.000 tỷ đồng.
Trong đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu cho mỗi loại. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, tương đương tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng.
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần, trong đó, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop