Tài chính

SHB trình phương án khóa room ngoại để đón nhà đầu tư chiến lược, lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế

Thanh Hà
BizLIVE -

Động thái khóa room ngoại là để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, ngân hàng và cổ đông.

SHB trình phương án khóa room ngoại để đón nhà đầu tư chiến lược, lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế
Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với một số tờ trình đáng chú ý liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và phương án chào bán, niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Theo đó, HĐQT SHB trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài là không quá 20% vốn điều lệ của nhà băng này. Đồng thời, chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

Động thái này được SHB lý giải là để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, ngân hàng và cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc chốt tỷ lệ nêu trên.

Theo quy định của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam và tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bên cạnh việc khóa room ngoại, HĐQT SHB cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Trong đợt phát hành đầu tiên, SHB dự kiến sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm theo 2 loại hình: Trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đôi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và Trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi). Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu.

Vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến được SHB sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng. Các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo sẽ được thiết kế theo nhu cầu của SHB tại từng thời điểm và do HĐQT quyết định.

Mới đây, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận để lại năm 2019 theo phương thức chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Ngân hàng cho biết đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để chia cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Được biết, cùng với việc trả cổ tức 10% năm 2019, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sắp tới, SHB dự kiến tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại.

Năm 2021, SHB lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 70% so với năm 2020. Mục tiêu tăng trưởng này vượt xa tốc độ đạt được trong năm vừa qua. Trước đó năm 2020, nhà băng này đạt lợi nhuận trước thuế 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019.

THANH HÀ

Xem bản Desktop