Tài chính

Ông Đỗ Quang Hiển: “Lợi nhuận SHB sẽ có những bước tăng trưởng vượt bậc”

Trần Thúy
BizLIVE - Riêng quý 1/2021, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đã gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Ông Đỗ Quang Hiển: “Lợi nhuận SHB sẽ có những bước tăng trưởng vượt bậc”
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB
Chiều nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

HAI KỊCH BẢN LỢI NHUẬN
Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2020. Số dư cấp tín dụng đến cuối năm dự kiến đạt 361 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14% trong khi huy động vốn từ TCKT và cá nhân tăng 14,9%. Vốn điều lệ tăng lên gần 26,7 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn thấp nhất là 10%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.

  

Về kế hoạch lợi nhuận, lãnh đạo SHB đưa ra 2 kịch bản.
Kịch bản 1, trong trường hợp ngân hàng hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021 thì phần vốn tăng thêm được sử dụng vào hoạt động kinh doanh sẽ góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB dự kiến là 6.128 tỷ đồng, tăng trưởng 87,5% so với kết quả đạt được năm 2020.
Kịch bản 2, trường hợp SHB hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 4 thì dự kiến lợi nhuận của ngân hàng sẽ là 5.828 tỷ đồng, tăng trưởng 78,3% so với năm trước.
Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, SHB đã hoàn tất ba trụ cột Basel II trước thời hạn. Trong năm 2021, ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế và hướng đến chuẩn mực Basel III.
Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, sau khi trích lập các quỹ, SHB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10,5%, dự kiến thực hiện trong quý 3 năm nay.

KHÓA ROOM NGOẠI, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 26,67 NGHÌN TỶ ĐỒNG
Hiện vốn điều lệ của ngân hàng đang là 17,51 nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo ngân hàng cho biết đang thực hiện các thủ tục để tăng vốn lên 19,26 nghìn tỷ đồng từ nguồn chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.
Năm nay, ngân hàng tiếp tục trình đại hội thông qua phương án tăng vốn từ 19,26 nghìn tỷ đòng lên 26,67 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, đồng thời, tăng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 28%. Giá chào bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm nay.
Cũng tại đại hội, HĐQT SHB trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài là không quá 20% vốn điều lệ của nhà băng này. Đồng thời, chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.
Động thái này được lãnh đạo ngân hàng lý giải là để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, ngân hàng và cổ đông. Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc chốt tỷ lệ nêu trên.
Theo quy định của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam và tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một Ngân hàng thương mại Việt Nam.

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
Bên cạnh việc khóa room ngoại, HĐQT SHB cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
Trong đợt phát hành đầu tiên, SHB dự kiến sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm theo 2 loại hình: Trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đôi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và Trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi). Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu.
Vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến được SHB sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng. Các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo sẽ được thiết kế theo nhu cầu của SHB tại từng thời điểm và do HĐQT quyết định.

KỲ VỌNG THẶNG DƯ ĐÁNG KỂ KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Ở NƯỚC NGOÀI
Cũng tại đại hội, HĐQT SHB trình kế hoạch chuyển nhượng một phần vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia.
Được biết, hiện vốn điều lệ của SHB Lào ở mức 50 triệu USD và của SHB Campuchia là 75 triệu USD. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, sẽ tìm đối tác uy tín để chuyển nhượng một phần vốn của SHB tại các ngân hàng này.
“Việc chuyển nhượng một phần vốn tại SHB Lào và SHB Campuchia  cho đối tác sẽ đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư vốn đáng kể”, lãnh đạo ngân hàng cho biết.
 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SHB

NỘI DUNG HỎI ĐÁP:
Cổ đông: Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của SHB có quá tham vọng khi tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn đang gặp nhiều khó khăn?
Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB: Kịch bản số 2 xây dựng trên cơ sở vốn điều lệ tăng thêm vào quý 4/2021. SHB căn cứ vào các chỉ số tính toán, doanh thu thuần sẽ tăng thêm 3.800 tỷ đồng, NIM tăng 28-35% so với 2020. Nguyên nhân là do năm 2020, SHB phải trích lập dự phòng các khoản nợ xấu của Habubank, năm 2021 ngân hàng không phải trích lập khoản này.
Bên cạnh đó, quy mô tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng khá tốt trong năm nay cũng đóng góp vào thu nhập thuần sau rủi ro.
Năm 2020 SHB đã xử lý xong toàn bộ nợ xấu của Habubank nên khoản trích lập dự phòng của ngân hàng năm 2021 sẽ giảm từ 1.500-2.000 tỷ đồng so với năm 2020.
Ngoài các chỉ tiêu tài chính, SHB cũng đã xây dựng các biện pháp tiết giảm chi phí, theo đó kế hoạch lợi nhuận 5.828 tỷ đồng trong năm nay là chắc chắn thực hiện được.
Với kịch bản 1, vốn điều lệ được tăng sớm hơn sẽ tạo điều kiện để ngân hàng tăng vốn hoạt động, giúp kế hoạch lợi nhuận ở mức 6.128 tỷ đồng là khả thi.
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB: Trong thời gian tới, SHB tập trung vào chuyển đổi số, điều này sẽ giúp ngân hàng tăng tỷ lệ CASA đáng kể, từ đó đóng góp hiệu quả vào lợi nhuận chung.
Không chỉ 2021 mà trong các năm tới đây, lợi nhuận của SHB sẽ có những bước tăng trưởng vượt bậc, hướng tới năm 2025 trở thành top ngân hàng hiệu quả nhất.
Cổ đông: Ban lãnh đạo Ngân hàng cho biết tình hình hoạt động của SHB Lào và SHB Campuchia có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hay không?
Ông Đỗ Quang Hiển: Đối với hoạt động của SHB Lào, SHB Campuchia, hiện dịch bệnh tại Campuchia đang bùng phát nhanh, các hoạt động nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng tại đây đang tạm dừng.
Tuy nhiên, khách hàng lớn đem lại lợi nhuận chủ yếu cho SHB Lào, SHB Campuchia là các công ty cao su của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Các công ty này đã đồng hành với SHB Lào, SHB Campuchia 10 năm qua. Hiện các công ty này đã thu hoạch và xuất khẩu hàng tốt, mang lại dòng tiền, lợi nhuận tốt cho SHB tại Lào và Campuchia.
Cổ đông: Ban lãnh đạo cập nhật tình hình tìm kiếm đối tác thoái vốn tại SHB Finance?
Ông Đỗ Quang Hiển: Đối với việc thoái vốn tại Công ty Tài chính SHB Finance, chúng tôi thận trọng lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản trị. Hiện chúng tôi đã lựa chọn được 2, 3 đối tác lớn, dự kiến năm 2021 sẽ thành công.
Cổ đông: Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2021?
Ông Nguyễn Văn Lê: Kết thúc quý 1/2021, tổng tài sản ngân hàng đạt 418,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 1,38% so với cuối năm 2020; trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 1,65%, đạt 310,7 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 3/2021 đạt gần 300,7 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cuối năm 2020.
Kết thúc quý 1/2021, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 1.664 tỷ đồng, gấp tới 2,1 lần kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

TRẦN THÚY