Tài chính

NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB, phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Linh Linh
BizLIVE - Ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành từ quý 1/2021 - quý 2/2021.
NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB, phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã NVB) vừa có thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.
Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành từ quý 1/2021 - quý 2/2021.
Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ hơn 4.100 tỷ lên hơn 5.600 tỷ đồng.
Lãnh đạo ngân hàng cho biết, với số vốn thu được từ đợt chào bán, ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, 300 tỷ tăng vốn bổ sung cho công ty AMC và 1.000 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Cũng trong đợt này, NCB xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.
Theo đó, ngay trong năm nay, ngân hàng dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm.
Lãi suất cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do Hội đồng quản trị xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/-3%/năm theo tình hình thực tế. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm một lần.
Ngân hàng cho biết, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn và để đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

LINH LINH