Tài chính

MB lên kế hoạch lợi nhuận 13.200 tỷ đồng, tăng mạnh vốn điều lệ và bán cho nhà đầu tư chiến lược

Trần Thúy
BizLIVE - Trong năm nay, MB có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ thêm gần 40% với 3 phương án.
MB lên kế hoạch lợi nhuận 13.200 tỷ đồng, tăng mạnh vốn điều lệ và bán cho nhà đầu tư chiến lược
Ảnh minh họa.
Ngày 27/4 tới, Ngân hàng TMCP Quân đội -MB (mã MBB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 
Trong tài liệu gửi cổ đông, năm 2021, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận khoảng 13.200 tỷ đồng, tương đương tăng 20% so với năm trước; tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 11%; huy động vốn tăng tuỳ theo nhu cầu sử dụng vốn; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở dưới 1,5%.
Tuy nhiên, Ban lãnh đạo ngân hàng cũng nhấn mạnh, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, các chỉ tiêu kế hoạch 2021 tăng trưởng quanh mức khoảng 10%.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của ngân hàng ở mức 10.103 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%, tương đương số tiền 9.786 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định.
Cũng trong năm nay, MB có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ thêm gần 40%. Theo ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB.
Ngân hàng sẽ thực hiện 3 phương án tăng vốn. Lần 1, MB tăng thêm gần 10.000 tỷ, từ xấp xỉ 28.000 tỷ đồng hiện tại lên trên 38,6 nghìn tỷ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
Lần tăng vốn thứ 2 thêm khoảng 700 tỷ thông qua bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội Viettel (thêm tối đa 43 triệu cổ phiếu); Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel (tối đa 27 triệu cổ phiếu); và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn của ngân hàng.
Lần tăng vốn thứ 3 là thêm khoảng 192,4 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.
Với phần vốn tăng thêm gần 10.700 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến sẽ đầu tư tăng năng lực (bao gồm việc đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại khu vực Hồ Chí Minh và đầu tư khác cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng) khoảng 4.783 tỷ đồng; Bổ sung vốn đầu tƣ kinh doanh khác (bao gồm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, …) là hơn 5.900 tỷ.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vốn, đảm bảo tuân thủ và nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực, mở rộng mạng lưới phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh, ổn định cơ cấu cổ đông, trong giai đoạn 2021 – 2023, MB dự kiến triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức hàng năm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ dự kiến từ 10% - 15%/năm; phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ từ 1% - 2%/vốn điều lệ MB/năm (tổng 3 năm tối đa không quá 4% vốn điều lệ MB tại thời điểm 31/12/2023) cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính/tài chính-công nghệ (fin-tech)/kinh doanh nền tảng/viễn thông/kinh doanh chuỗi có khả năng và sẵn sàng hợp tác để tạo nền tảng liên kết, phát triển Khách hàng, tạo hệ sinh thái số nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho MB (bao gồm một hoặc một số cổ đông lớn hiện hữu của MB).

TRẦN THÚY