Tài chính

Đã tất toán hết trái phiếu VAMC, Eximbank muốn chia cổ tức trong năm nay

Trần Thúy
BizLIVE - Eximbank cho biết, đến ngày 30/3/2021, ngân hàng đã thanh toán hết trái phiếu VAMC.
Đã tất toán hết trái phiếu VAMC, Eximbank muốn chia cổ tức trong năm nay
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu - Eximbank (mã EIB) vừa cập nhật thêm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lần 3 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 27/4 tới. 
HĐQT Eximbank cho biết, ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Theo quy định, ngân hàng không được chia cổ tức cho đến khi tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. 
Các trái phiếu này đến cuối năm 2020 còn một phần chưa được thanh toán hết. Tuy nhiên đến ngày 30/3/2021, Eximbank đã thanh toán hết trái phiếu VAMC.
Theo đó, Eximbank đề xuất NHNN chấp thuận cho Eximbank được chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021. Sau khi được NHNN chấp thuận, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phân phối cụ thể. Dự kiến số lợi nhuận được chia sau khi trừ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng/cổ phiếu.
Năm nay, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.150 tỷ đồng, tương đương tăng 63% so với năm trước. Tổng tài sản mục tiêu đạt 177.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2020. Trong đó, dự nợ cấp tín dụng đạt 117.000 tỷ đồng, tăng 15%. Tuy nhiên, Eximbank sẽ điều chỉnh trong trường hợp NHNN có thông báo.
Ngoài ra, ngân hàng kế hoạch quy mô huy động vốn đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát không quá 2,5% tổng dư nợ.

TRẦN THÚY

VPBank khóa room ngoại 15%

VPBank khóa room ngoại 15%

Theo quy định, tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại Việt Nam không được quá 30%.