Tài chính

ABBank báo lợi nhuận năm 2020 đạt 1.368 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3%

Trần Thúy
BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 101% kế hoạch năm 2020. ROA đạt 1,4%; ROE đạt 16,5%.
ABBank báo lợi nhuận năm 2020 đạt 1.368 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (mã ABB) vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
Theo đó, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 116.494 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2019. 
Huy động từ khách hàng đạt 78.128 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 69.469 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2019, trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng SMEs có sự tăng trưởng lần lượt đạt16,33% và 21,36% so với cuối năm 2019.
Báo cáo cũng cho biết, thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 5,2% so với cuối năm 2019, đạt 209 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi đạt 2.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường.
Kết thúc năm 2020, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.368 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2019. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 101% kế hoạch năm 2020. ROA đạt 1,4%; ROE đạt 16,5%.
ABBank cũng cho biết, so sánh với số liệu công bố cuối tháng 11/2020, lợi nhuận trước thuế tính đến hết năm 2020 của ngân hàng giảm 10 tỷ đồng, nguyên nhân do việc thực hiện kết chuyển tỷ giá theo quy định hạch toán kế toán (thực hiện định kỳ 1 lần vào mỗi cuối năm tài chính) và trích cho các quỹ khen thưởng.
Về chất lượng tín dụng, ngân hàng cho biết, nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,44%, đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Cuối năm 2020 ABBank đã hoàn tất công tác đăng ký giao dịch tập trung trên UPCoM theo đúng lộ trình yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, hơn 571 triệu cổ phiếu phổ thông có mã chứng khoán ABB đã chính thức được giao dịch tập trung trên sàn UPCoM. 

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop