Tài chính

6 tháng đầu năm, SeABank báo lợi nhuận trước thuế gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2020

Trần Thúy
BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành tới 64% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.
6 tháng đầu năm, SeABank báo lợi nhuận trước thuế gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2020
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (mã SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh  6 tháng đầu năm năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành tới 64% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021 (2.414 tỷ đồng).
Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng mạnh 311% lên 469 tỷ đồng. Thu thuần từ lãi đạt 2.430 tỷ đồng, tăng 182%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh về 38,3% trong khi cùng kỳ năm 2020 là 52,1%.
Tính đến ngày 31/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 186.934 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,86% cùng kỳ năm 2020 xuống còn 1,76% năm 2021.
Mới đây, SeABank đã chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 9,12% là  26/7. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 110,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 9,1206%. Nguồn vốn phát hành sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020.
Đồng thời, ngân hàng cũng thông báo sẽ phát hành 23,5 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,9244%. 
Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 tại thời điểm 31/12/2021 theo quy định. 
Trước đó, trong tháng 6/2021, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên đã được Đại hội cổ đông 2021 của ngân hàng thông qua. 

TRẦN THÚY

Xem bản Desktop