Vĩ mô

Vốn FDI vào TP.HCM giảm hơn 43%, 89 dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng

Huyền Trâm
BizLIVE - Vốn FDI vào TP.HCM từ đầu năm tới 15/8 là 2,18 tỷ USD, giảm hơn 43% so với cùng kỳ 2020.
Vốn FDI vào TP.HCM giảm hơn 43%, 89 dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng
Vốn FDI vào TP.HCM giảm mạnh - Ảnh Huyền Trâm.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, về tình hình cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ ngày 1/1 đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP là 2,18 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, cấp mới có 386 dự án cấp với vốn đăng ký đạt 375,5 triệu USD, giảm 52,7% về số giấy phép và giảm 50,2% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký vẫn tiếp tục tập trung chủ yếu ở 3 ngành là kinh doanh bất động sản, 13 thương nghiệp và vận tải kho bãi, trong đó ngành kinh doanh bất động sản chiếm 57% về vốn đăng ký cấp mới, tương đương là 214,1 triệu USD. Kế đến là thương nghiệp chiếm 15,9%, vốn đăng ký là 59,7 triệu USD và vận tải kho bãi chiếm 14,2%, vốn đăng ký đạt 53,2 triệu USD.

Hai quốc gia có tỷ trọng vốn cao và chiếm đến 76,2% tổng vốn đăng ký là Singapore 59 dự án, vốn 204,9 triệu USD (chiếm 54,6%) và Hà Lan 13 dự án, vốn đăng ký 81,2 triệu USD (chiếm 21,6%). Theo hình thức đầu tư thì có 359 dự án 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 278,6 triệu USD; liên doanh có 27 dự án, vốn đăng ký là 96,9 triệu USD.

Điều chỉnh vốn đầu tư có 117 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 647,3 triệu USD, giảm 40,6% về số giấy phép, nhưng vốn đăng ký tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn tăng 311 triệu USD (chiếm 48% tổng vốn điều chỉnh); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ là 156,2 triệu USD (chiếm 24,1%) và thương nghiệp là 132,6 triệu USD (chiếm 20,5%). Nhật Bản là nhà đầu tư có vốn điều chỉnh cao nhất, với số vốn tăng là 280,2 triệu USD, chiếm 43,3%; tiếp theo là Singapore đạt 97,9 triệu USD (chiếm 15,1%) và Vương quốc Anh với 82,6 triệu USD (chiếm 12,8%).

Góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài có 1.626 trường hợp với tổng vốn đạt 1,15 tỷ USD, giảm 57% về vốn so với cùng kỳ.

Dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động từ đầu năm đến ngày 20/8 là 89 dự án, với tổng vốn đầu tư là 100,7 triệu USD. Dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn thành phố đến ngày 20/8/2021 là 10.269 dự án, với vốn đăng ký là 49,1 tỷ USD, bao gồm vốn cấp mới và điều chỉnh vốn.

Cũng theo Cục Thống kê TP, trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn, nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất gặp phải khó khăn khi tạm ngưng hoạt động, điều này cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư. Vì vậy, số lượng giấy phép và vốn đăng ký cấp mới của doanh nghiệp trong 15 ngày đầu tháng 8 đạt mức rất thấp, chỉ có 265 doanh nghiệp thành lập với vốn đăng ký là 6.646 tỷ đồng, so với tháng cùng kỳ năm trước thì số giấy phép giảm đến 85,5% và số vốn cũng giảm 95,4%.

Lũy kế từ ngày 1/1 đến 15/8, TP đã cấp phép 21.762 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 365.200 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 15,9% và vốn giảm 34,1%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố có số lượng giấy phép là 16.124, chiếm 74,1% trong tổng số doanh nghiệp được cấp phép trong 8 tháng đầu năm, giảm 11,9%; vốn đăng ký 244.532 tỷ đồng, chiếm 67% tổng vốn, giảm 47,7%.

Về đầu tư xây dựng, vốn từ ngân sách địa phương và Trung ương phân bổ về TP ước thực hiện 8 tháng 13.267 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ; so với kế hoạch đạt 37,1%.

Khối lượng thực hiện tháng 8 ước 567 tỷ đồng, so với tháng 7/2021 bằng 42,4%; so với tháng 6/2021 bằng 23%; so tháng 8/2020 bằng 13,8%. Đây là tháng việc thi công các dự án gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các dự án đang thi công cầm chừng. Nguyên nhân TP tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 16, phấn đấu đến hết ngày 15/9/2021 kiểm soát dịch bệnh, rất ít dự án có đủ điều kiện “3 tại chỗ” được tiếp tục thi công. Ngoài ra giá vật tư ngành xây dựng tăng, công tác đấu thầu, chọn thầu bị chậm trễ; một số nhà sản xuất bê tông tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cấp vật tư cho các công trình.

HUYỀN TRÂM

Xem bản Desktop