Vĩ mô

Kinh tế TP.HCM 6 tháng tăng trưởng 5,46%, nhập siêu 4,53 tỷ USD

Huyền Trâm
BizLIVE - Dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng kinh tế TP.HCM vẫn có sự tăng trưởng ổn định, ước đạt 5,46%, xấp xỉ với mức GPD chung của cả nước (5,64%).
Kinh tế TP.HCM 6 tháng tăng trưởng 5,46%, nhập siêu 4,53 tỷ USD
Kinh tế TP.HCM tăng trưởng tốt dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh - Ảnh: Huyền Trâm.

Dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng kinh tế TP.HCM vẫn có sự tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính tăng trưởng 1,02% của 6 tháng năm 2020.

Cục Thống kê TP.HCM vừa báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của TP, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 0,48%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,58%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 5,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,08%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,48% so với cùng kỳ, chủ yếu do ngành chăn nuôi giảm 2,64% (chiếm tỷ trọng 45,4%), và ngành thủy sản giảm 0,48% (chiếm tỷ trọng 27,1%).

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 4,16% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 2,04% của 6 tháng năm 2020, chứng tỏ ngành công nghiệp có dấu hiệu hồi phục. Ngành xây dựng tăng trưởng 0,98% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trưởng 1,17% của 6 tháng năm 2020. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 các dự án thi công bị gián đoạn, nguồn cung sản phẩm nhà ở hạn chế, giá vật liệu xây dựng tăng.

Khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng 5,86% (cùng kỳ năm 2020 tăng 0,67%). Ba ngành dịch vụ có tỷ trọng lớn trong khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá gồm thương nghiệp tăng 6,01% so với cùng kỳ; vận tải kho bãi tăng 5,73%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,22%.

Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ trọng yếu chiếm 58,1% trong GRDP và 91,3% trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành dịch vụ có tỷ trọng cao so với GRDP là thương nghiệp (chiếm 16,8%), vận tải kho bãi (chiếm 9,6%), tài chính ngân hàng (chiếm 8,2%), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (chiếm 5,5%) - đây là bốn ngành trọng yếu chiếm 63,1% trong nội bộ khu vực dịch vụ.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 0,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,2%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 63,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,6%.

Nhập siêu 4,53 tỷ USD 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp TP 6 tháng ước đạt 20.344 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.051 triệu USD, giảm 12,4%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.683 triệu USD, tăng 8,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13.608 triệu USD, tăng 6,2%.

Thị trường xuất khẩu hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp TP vẫn là Trung Quốc (đạt 4.592 triệu USD, chiếm 22,6% tỷ trọng xuất khẩu, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước), Hoa Kỳ (đạt 3.245 triệu USD, chiếm 16,0%, tăng 0,3%), Nhật Bản (đạt 1.105 triệu USD, chiếm 5,4%, giảm 25,4%).

Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp TP 6 tháng ước đạt 24.877 triệu USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 508 triệu USD, giảm 4%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 11.869 triệu USD, tăng 34,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12.499 triệu USD, tăng 12,2%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính trên cả nước, cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm nhập siêu 1,47 tỷ USD.

Trong khi đó, riêng TP.HCM nhập siêu 6 tháng qua là 4,57 tỷ USD.

Tính chung 6 tháng TP tiếp tục nhập siêu 4,53 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,64 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,11 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến 15/6, TP có 18.441 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 310.988 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng 3,8%, vốn đăng ký tăng 39,2%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 13.513, chiếm 73,2% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,5% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 197.764 tỷ đồng, chiếm 63,6% trong tổng vốn đăng ký, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 34,1% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

HUYỀN TRÂM

Xem bản Desktop