Kinh doanh

VMG bán toàn bộ cổ phần VNPT EPAY cho quỹ đầu tư Hàn Quốc

Hoàng Anh
BizLIVE - Tập đoàn Truyền thông VMG thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (62,25%) tại Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho công ty đầu tư UTC (Hàn Quốc).
VMG bán toàn bộ cổ phần VNPT EPAY cho quỹ đầu tư Hàn Quốc
Việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2017.
Sau khi rút khỏi lĩnh vực thương mại điện tử, VMG tiếp tục rút khỏi lĩnh vực thanh toán để tập trung vào lĩnh vực nội dung số - lĩnh vực kinh doanh chính của công ty trong nhiều năm qua.
Được thành lập năm 2008, VNPT EPAY nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp liên tục tăng trưởng và hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến, thanh toán hoá đơn và phân phối thẻ nạp điện tử.
Công ty đầu tư UTC thành lập năm 2008, hiện tại đang quản lý 7 quỹ đầu tư với trị giá hơn 100 triệu USD. UTC đã đầu tư thành công vào các công ty thanh toán điện tử tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Với việc đầu tư của UTC, VNPT EPAY sẽ có cơ hội phát triển thêm các dịch vụ thanh toán mới cũng như mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

HOÀNG ANH