Thế giới

[Inforgraphic] Mỗi nhân viên Apple, Facebook tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty?

Lâm Phong
BizLIVE - Apple, Facebook, Visa nằm trong nhóm công ty có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất tại Mỹ, trong khi đó, Uber nằm trong nhóm chót bảng.
 

LÂM PHONG

Xem bản Desktop