BizLIVE - Tổng cục Thống kê ước tính, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng tại nhiều tỉnh, thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như: Hà Nội giảm 1,5%; Cần Thơ giảm 3,1%; Khánh Hòa giảm 15,3%; TP.HCM giảm 24,8%,...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021 mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2021 ước tính đạt 397,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2021 đạt 4.128,5 nghìn tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 10,4% (cùng kỳ năm 2020 giảm 3,8%).

Theo Tổng cục Thống kê, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành kịp thời và đang được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực triển khai thực hiện, các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang dần trở về trạng thái “bình thường mới”.

Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng gượng dậy, nhưng chưa lấy lại được thăng bằng sau hai tháng “bình thường mới” ảnh 1

 Tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Xét theo ngành hoạt động trong doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2021 có ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 4,9%; phương tiện đi lại giảm 6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 10,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm 11,4%; may mặc giảm 12,4%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Hà Nội giảm 1,5%; Cần Thơ giảm 3,1%; Khánh Hòa giảm 15,3%; TP.HCM giảm 24,8%; Đà Nẵng tăng 1,1%; Quảng Ninh tăng 1,6%; Đồng Nai tăng 2,5%; Bình Dương tăng 4,6%; Hải Phòng tăng 8,5%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Hải Phòng giảm 7,3%; Quảng Ninh giảm 11,8%; Cần Thơ giảm 14,5%; Hà Nội giảm 16,1%; Đà Nẵng và Đồng Nai cùng giảm 21,5%; Thừa Thiên - Huế giảm 21,8%; Bình Dương giảm 24,8%; TP.HCM giảm 45,5%.

Đặc biệt, doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2021 của một số địa phương giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Quảng Ninh giảm 31,4%; Quảng Bình giảm 41,1%; Hà Nội giảm 41,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 43,7%; Hải Phòng giảm 49,9%; Đà Nẵng giảm 53,4%; TP.HCM giảm 61%; Nghệ An giảm 67,7%; Quảng Nam giảm 81,2%; Thừa Thiên - Huế giảm 81,4%; Khánh Hòa giảm 88,3%.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng cũng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Phú Yên giảm 4,6%; Bắc Ninh giảm 8%; Bình Dương giảm 9,6%; Cần Thơ giảm 15,3%; Đà Nẵng giảm 16,2%; Nghệ An giảm 18,4%; Hà Nội giảm 20,8%; TP.HCM giảm 30,1%.

Hạ An