Kinh doanh

Tập đoàn KIDO công bố lợi nhuận 2020 đạt 418 tỷ, tăng trưởng 47,4%

Huyền Trâm
BizLIVE - Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa phát đi thông tin kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành kế hoạch năm cũng như tăng trưởng so với 2019.
Tập đoàn KIDO công bố lợi nhuận 2020 đạt 418 tỷ, tăng trưởng 47,4%
Ngành dầu ăn đóng góp hơn 84% doanh thu của KIDO.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt hơn 8.322 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch, tăng 15,4% so với năm 2019 chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dầu ăn.

Doanh thu thuần từ ngành dầu ăn chiếm 84,5% doanh thu thuần toàn Tập đoàn (tăng mạnh 25,1% so với năm 2019, trong đó TAC tăng trưởng mạnh 26,7%), ngành hàng lạnh chiếm 15,1% (giảm 7,5% so với năm 2019) và các ngành khác chiếm 0,4%.

Lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2019, trong đó tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 54,9%; ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%.

Chi phí bán hàng năm 2020 là 1.043 tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2019, chi phí quản lý doanh nghiệp là 415,7 tỷ đồng, giảm 11,4% so với năm 2019.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2020 đạt mức 410,5 tỷ đồng, tăng mạnh 59,1% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 417,7 tỷ đồng, hoàn thành 126,6% kế hoạch đề ra của cả năm, tăng 47,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 330,7 tỷ đồng, tăng 59,6% so với năm 2019.

KIDO cho biết, kết quả kinh doanh 2020 duy trì tăng trưởng nhờ việc chủ động nguồn cung hàng hóa, điều chỉnh và lên kế hoạch sản xuất phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực. Công ty đã tăng cường 15 kho trung chuyển khắp cả nước, nâng cao năng lực của gần 300 nhà phân phối (bao gồm cả ngành lạnh và khô), phân bổ hàng hóa hiệu quả thông qua 450.000 điểm bán ngành hàng khô và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh trên toàn quốc.

Với CTCP Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF), doanh thu thuần 2020 đạt 1.282 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,3% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận trước thuế 2020 đã hoàn thành kế hoạch và tăng 8% so với năm 2019.

Với KIDO Nhà Bè (KDNB) là thành viên mới gia nhập Tập đoàn KIDO cuối năm 2018. Sau gần 2 năm gia nhập, kết quả hoạt động kinh doanh của KDNB được cải thiện mạnh mẽ. Doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.183,8 tỷ đồng, hoàn thành 109,1% kế hoạch năm và tăng 25,4% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế 2020 đạt 26,2 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2019, vượt 63,7% so với kế hoạch cả năm.

Với CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC), năm 2020 là năm Tường An đạt doanh thu kỷ lục từ trước đến nay. Doanh thu thuần cả năm 2020 đạt 5.247 tỷ đồng, hoàn thành 115,1% kế hoạch năm, tăng mạnh với tỷ lệ 26,7% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế vượt 14,5% so với kế hoạch năm ở mức 221 tỷ đồng và tăng 29,6% so với năm 2019.

Với Vocarimex (VOC), doanh thu thuần đạt 2.598 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với năm 2019; lợi nhuận gộp năm 2020 tăng vượt bậc 92,7% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt mức 234 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm và tăng 147,1% so với năm 2019.

Trong tháng 12/2020, HĐQT KDC ra Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu của công ty nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn, bánh kẹo, nước giải khát, nông sản thực phẩm và sản phẩm khác. Đồng thời, phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu KDC để hoán đổi cổ phiếu KDF của KIDO Foods nhằm thực hiện phương án sáp nhập vào Tập đoàn. Việc chuyển giao cổ phiếu dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 1/2021.

HUYỀN TRÂM

Xem bản Desktop