Kinh doanh

Nhờ chuyển nhượng cổ phần, NBB có khoản lãi 9 tháng gấp 5 lần cùng kỳ

Bảo Vy
BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của NBB đạt 351 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ 2018, vượt 129% kế hoạch.
Nhờ chuyển nhượng cổ phần, NBB có khoản lãi 9 tháng gấp 5 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019. Theo đó, doanh thu thuần của NBB đạt được trong quý III là 145 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 21% do đó, lợi nhuận gộp đạt 36 tỷ đồng, giảm 16%.

Trong kỳ, NBB ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ mức -587 tỷ đồng lên gần 123 tỷ đồng do chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời, khác với quý III/2018, kỳ này, NBB không bị gánh khoản chi phí tài chính, kỳ trước đó con số này gần 6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần đạt 143 tỷ đồng.

Trước đó trong tháng 7, công ty bất động sản này đã thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH Sài Gòn Riverfront, giao tổng giám đốc tổ chức chuyển nhượng nhiều lần và hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ trước 31/3/2020. Tính đến 16/7, công ty đã giảm tỷ lệ tại Riverfront xuống 39,5% và không còn là công ty con.

Thu nhập khác gần như không đổi trong khi chi phí khác còn được tiết giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của NBB đạt gần 119 tỷ đồng, tăng 4 lần cùng kỳ 2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2019, NBB ghi nhận doanh thu đạt 271 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế 351 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, dự kiến tổng doanh thu tăng 30% lên 1.516 tỷ đồng và lợi nhuận đi ngang ở mức 153 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được đến thời điểm tháng 9/2019, lợi nhuận đạt được đã vượt 129% kế hoạch.

Tổng tài sản của NBB tính đến hết tháng 9/2019 là 5.359 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị sản xuất kinh doanh dở dang các dự án 3.626 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.217 tỷ đồng. Công ty còn có 480 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 131 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 678 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

BẢO VY

Xem bản Desktop