Kinh doanh

Năm 2018, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi ròng giảm một nửa còn 371 tỷ đồng

Hoàng Anh
BizLIVE - DPM đặt kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lãi ròng 371 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện năm 2016 là 708 tỷ đồng.
Năm 2018, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi ròng giảm một nửa còn 371 tỷ đồng
HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ - mã DPM) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Theo đó, trong năm 2018, công ty sẽ sản xuất 800.000 tấn đạm Phú Mỹ, 13.500 tấn UFC 85/Fomaldehyde, 170.000 tấn NPK, 55.500 tấn NH3.
Tuy nhiên, sản lượng kinh doanh đạm Phú Mỹ là 820.000 tấn, 150.00 tấn NPK, phân bón khác là 225.000 tấn, UFC 85/Fomaldehyde là 9.000 tấn, NH3 là 55.500 tấn và 50.000 tấn CO2, các loại hóa chất khác là 1.600 tấn.
Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến sẽ đạt 8.577 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2016 là 7.996 tỷ đồng. Tổng chi phí là 8.135 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế là 442 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 371 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện năm 2017 là 708 tỷ đồng.
Năm 2018, DPM sẽ dành 1.571 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị, trong đó đầu tư tài chính 15 tỷ đồng.
Nguồn vốn cho đầu tư được lấy từ vốn chủ sở hữu 755 tỷ đồng và vốn vay và khác là 815 tỷ đồng.
Tính tới cuối năm 2017, tổng tài sản DPM đạt 10.264 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.000 tỷ tiền và các khoản tương đương. Giá trị hàng tồn kho chiếm 1.223 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm.
Mở đầu phiên giao dịch năm 2018, thị giá DPM xuất phát ở mức 21.650 đồng/cổ phần.
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, thị giá DPM đã tăng 20% trong 01 tháng. Hiện thị giá DPM đang điều chỉnh về mức 22.500 đồng/cổ phần.
Từ lúc chào sàn đến nay, kể cả trong thời kỳ thị trường khủng hoảng, thị giá DPM chưa lúc nào xuống dưới mệnh giá.
Tuy nhiên, so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 95.000 đồng/cổ phần (giá điều chỉnh là 46.500 đồng/cổ phần) tháng 11/2007, thị giá DPM mất giá khá nhiều.

HOÀNG ANH