Kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tập đoàn Cao su “bốc hơi” hơn 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Thanh Hà
BizLIVE -

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ GVR đạt 3.771 tỷ đồng, giảm 508 tỷ đồng tương ứng 13,5% so với con số trên báo cáo tự lập.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tập đoàn Cao su “bốc hơi” hơn 500 tỷ đồng sau kiểm toán
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán với sự chênh lệch đáng kể so với báo cáo tự lập trước đó.

Theo đó, ghi nhận trên BCTC hợp nhất kiểm toán, doanh thu của GVR đạt mức 21.140 tỷ đồng, không thay đổi so với báo cáo tự lập tuy nhiên giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 5,1% so với tự lập, xuống 4.599 tỷ đồng.

Chi phí tài chính được giảm 300 tỷ đồng tuy nhiên doanh thu hoạt động này cũng giảm so với báo cáo tự lập. Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng thêm gần 200 tỷ đồng sau kiểm toán. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ GVR đạt 3.771 tỷ đồng, giảm 508 tỷ đồng tương ứng 13,5% so với con số trên báo cáo tự lập.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản GVR đã tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 80.278 tỷ đồng trong đó tài sản dài hạn chiếm tới 72,4%. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 16.292 tỷ đồng. Dù nắm giữ lượng tiền mặt “khổng lồ”, GVR vẫn vay nợ tài chính lên đến hơn 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, GVR còn có khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn gần 9.000 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng, khu dân cư.

Trong một diễn biến khác tại ĐHĐCĐ bất thường hồi cuối tháng 2, GVR đã gây chú ý khi thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. Trong đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ. Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định tỷ lệ đề cử người vào HĐQT là 10% được nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn theo Điều lệ công ty. Tỷ lệ đề cử và ứng cử của GVR theo Điều lệ cũ là 5% tương tự như hầu hết các doanh nghiệp đại chúng khác tuy nhiên con số 0,1% thì thực sự khác biệt.

THANH HÀ

Xem bản Desktop