Kinh doanh

Lợi nhuận quý II giảm 85%, Nhà Thủ Đức (TDH) báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Thanh Hà
BizLIVE -

Sự sụt giảm lợi nhuận trong quý II chủ yếu là do chi phí tài chính tăng cao trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng như Centum Wealth.

Lợi nhuận quý II giảm 85%, Nhà Thủ Đức (TDH) báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm
Ảnh minh họa.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của TDH đạt 414 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm tới 79% xuống còn vỏn vẹn 5,9 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 1,4%. Sau khi trừ các chi phí, TDH báo lãi sau thuế 11,3 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía TDH, việc sụt giảm này chủ yếu là do chi phí tài chính trong quý II tăng cao 108% so với cùng kỳ, trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng như Centum Wealth (dự kiến sẽ ghi nhận vào cuối năm nay).

Tính chung 6 tháng đầu năm, TDH ghi nhận 984 tỷ đồng doanh thu, giảm 60% so với cùng kỳ đồng thời báo lỗ 7,2 tỷ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 92,8 tỷ đồng. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 6,5 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm cũng âm 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 49 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, Tổng tài sản của TDH đã giảm nhẹ 3% so với đầu năm xuống 5.187 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 44% với 2.301 tỷ đồng chủ yếu là hàng tồn kho (1.077 tỷ đồng) và các khoản phải thu (972 tỷ đồng).

Khoản đầu tư vào công ty liên kết, kinh doanh giảm 18% so với đầu kỳ, xuống còn 271 tỷ đồng trong khi đầu tư vào đơn vị khác cũng giảm 21% xuống còn 244 tỷ đồng.

Trong kỳ, TDH đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà mình đang nắm giữ tại CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức (49%) cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Song Hoàng, và giảm nguồn vốn đầu tư vào CTCP Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 7% xuống còn 156 tỷ đồng. Ngoài ra, TDH cũng đã chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Phát Triển Phong Phú Daewon - Thủ Đức cho đơn vị khác.

Nợ phải trả thời điểm cuối kỳ của TDH cũng giảm 5% so với đầu năm xuống còn 2.635 tỷ đồng, tương đương 51% tổng tài sản. Số dư nợ vay tài chính cũng giảm 4% so với đầu kỳ xuống 1.195 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

THANH HÀ