Kinh doanh

Lợi nhuận quý 1/2021 nhích nhẹ 5%, dòng tiền kinh doanh của Dabaco (DBC) âm gần 84,5 tỷ đồng

Thanh Hà
BizLIVE -

Trên cơ sở thận trọng với giả định giá lợn hơi năm nay chỉ 50.800 đồng/kg, Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm 41% so với năm trước xuống 827 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 1/2021 nhích nhẹ 5%, dòng tiền kinh doanh của Dabaco (DBC) âm gần 84,5 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu thuần nhích nhẹ 3,6% so với cùng kỳ lên mức 2.474 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp chỉ tăng 1,4% so với quý 1/2020 lên mức 628,5 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp ở mức 25,4%.

Chi phí tài chính giảm gần 41% so với cùng kỳ xuống còn 50 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiết giảm lãi vay trong kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 12% lên 96,3 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 84 tỷ đồng. Kết quả, Dabaco lãi ròng sau thuế 365 tỷ đồng, tăng gần 5% so với quý 1/2020.

Năm 2021, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.439 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm 41% xuống 827 tỷ đồng. Kế hoạch dựa trên cơ sở thận trọng với giả định giá lợn hơi năm nay chỉ 50.800 đồng/kg.

Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, Dabaco đã hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Dabaco kỳ vọng kết quả đạt được của năm 2021 có thể đi xa hơn so với chỉ tiêu đề ra.

Thời điểm cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của Dabaco đã tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 10.506 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu do tồn kho tăng từ 3.345 tỷ đồng lên 3.735 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 84,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn dương 116 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Dabaco đã đề xuất cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu DBC để nâng tỷ lệ sở hữu của cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu) vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tập đoàn.

Tính đến cuối năm 2020, ông Nguyễn Như So nắm giữ hơn 19,1 triệu cổ phiếu DBC, tương đương tỷ lệ sở hữu là 18,27%. Ông So và những người có liên quan theo danh sách tại báo cáo quản trị năm 2020 năm giữ tổng cộng hơn 23,3 triệu cổ phiếu DBC, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm là 24,67%.

THANH HÀ