Kinh doanh

Idico (IDC) muốn điều chỉnh tăng gấp đôi kế hoạch lợi nhuận, nâng cổ tức lên 40% và chuyển sàn

Thanh Hà
BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Idico ghi nhận tổng doanh thu đạt 511 tỷ đồng và 255 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt thực hiện 30% và 25% kế hoạch sau điều chỉnh.

Idico (IDC) muốn điều chỉnh tăng gấp đôi kế hoạch lợi nhuận, nâng cổ tức lên 40% và chuyển sàn
Idico lên kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu IDC sang HoSE

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021, HĐQT Tổng công ty Idico – CTCP (mã IDC) sẽ trình phương án điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với doanh thu từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 460 tỷ đồng lên 1.032 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 117%.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Idico ghi nhận tổng doanh thu đạt 511 tỷ đồng và 255 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, tổng công ty đã thực hiện 30% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận sau điều chỉnh.

Ban lãnh đạo Idico cho biết, tổng công ty tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính trong nửa cuối năm. Việc tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ và các công ty con dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trên 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng công ty cũng đã thực hiện cân đối được dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án nhờ thoái vốn tại Thủy điện Đắk Mi, Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, HĐQT Idico cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 40% gồm 30% bằng tiền mặt và 10% cổ phiếu. Thời gian thanh toán cổ tức do HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh và dòng tiền tổng công ty.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông Idico đã thông qua việc không chia cổ tức 2020 và kế hoạch cổ tức 2021 là 10% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, HĐQT Idico cũng trình cổ đông kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết HoSE nhằm mục tiêu gia tăng giá trị thị trường của cổ phiếu IDC và đem lại lợi ích cho cổ đông tốt hơn.

Trên thị trường, cổ phiếu IDC đã tăng 36% trong một tháng trở lại đây và hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh 47.100 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa tương ứng vào khoảng 13.800 tỷ đồng.

THANH HÀ

Xem bản Desktop