Kinh doanh

Giá vốn thuê đất khu công nghiệp giảm mạnh, Long Hậu (LHG) báo lãi quý 4/2020 tăng 44%

Thanh Hà
BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Long Hậu cũng tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 199,5 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch đề ra.

Giá vốn thuê đất khu công nghiệp giảm mạnh, Long Hậu (LHG) báo lãi quý 4/2020 tăng 44%
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, CTCP Long Hậu (mã LHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 184 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 22,6% lên 51,1% tương ứng lợi nhuận gộp 94 tỷ đồng, tăng 54% so với quý 4/2019.

Trong cơ cấu, doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp trong quý giảm 90 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác tăng 4 tỷ đồng. Tương tự, giá vốn cho thuê lại đất khu công nghiệp cũng giảm đến 125 tỷ đồng đã giúp biên lãi gộp cải thiện mạnh.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 7 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng tuy nhiên chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng cao. Kết quả, Long Hậu thu về 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 44% so với quý 4/2019.

Lũy kế cả năm 2020, Long Hậu ghi nhận doanh thu thuần đạt 643,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 199,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4% và 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Long Hậu đặt mục tiêu đạt 916 tỷ đồng doanh thu và 122,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của Long Hậu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Tồn kho chiếm 27% tổng tài sản với 700 tỷ đồng chủ yếu nằm dưới dạng chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu.

Cuối kỳ, số dư nợ vay của Long Hậu vào khoảng hơn 200 tỷ đồng, không biến đống nhiều so với đầu năm. Ngoài ra, công ty đã tích lũy được 615 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 97 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ

Xem bản Desktop