Kinh doanh

Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo lãi sau thuế quý 2/2021 gấp 6 lần cùng kỳ

Thanh Hà
BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận 6.559 tỷ đồng doanh thu thuần và 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 34% và 460% so với cùng kỳ.

Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo lãi sau thuế quý 2/2021 gấp 6 lần cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã TIS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần của Tisco đạt 3.552,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn với 23% giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 178% so với cùng kỳ lên 322,2 tỷ đồng. Lãi ròng sau thuế hơn 65,6 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Trong quý 2, doanh thu hoạt động tài chính gấp 4,3 lần cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với 5,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính (lãi vay) được tiết giảm 37% xuống còn 25,5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất lại tăng mạnh tới 335% lên 208,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 4% lên 13,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận 6.559 tỷ đồng doanh thu thuần và 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 34% và 460% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế thu về 110 tỷ đồng, gấp 7,1 nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 50,5% kế hoạch doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Tisco đã tăng 7% so với đầu năm lên 10.048 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng 21% lên gần 1.525 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng 36% lên hơn 877 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng tăng 8% so với đầu kỳ lên hơn 8.025 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính không biến động nhiều và duy trì ở mức 4.463 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản.

THANH HÀ

Xem bản Desktop