Kinh doanh

ĐHĐCĐ Mai Linh: Chuyển đổi taxi truyền thống sang công nghệ, mục tiêu chiếm lĩnh thị phần với 20.000 xe

Huyền Trâm
BizLIVE - Ngày 28/7, CTCP Tập đoàn Mai Linh tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, công bố kết quả quá trình tái cấu trúc và mục tiêu mới.
ĐHĐCĐ Mai Linh: Chuyển đổi taxi truyền thống sang công nghệ, mục tiêu chiếm lĩnh thị phần với 20.000 xe
Mai Linh lên kế hoạch lãi 39 tỷ đồng năm 2020.
  • . Taxi tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu

  • . Chuyển đổi số các lĩnh vực cốt lõi để bắt kịp xu thế, tạo lợi thế cạnh tranh

  • . Đa dạng hoá hệ sinh thái vận tải bằng các dòng sản phẩm và dịch vụ mới

Kết thúc 2019, báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu năm 2019 đạt 83,1%; tỷ lệ này tăng so với năm 2018 (81,3%), cho thấy taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Tổng tài sản của Tập đoàn đến cuối 2019 đạt gần 4.831 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ 2018 do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tổng nợ phải trả đến cuối 2019 cũng đã giảm 4% so với cùng kỳ 2018.

Trong năm tài chính 2019, tập đoàn đã tiến hành tái cấu trúc, kiện toàn “Một Mai Linh” với một bộ máy quản lý, điều hành, kiểm soát toàn hệ thống, đồng thời thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, thực hiện chiến lược chuyển đổi số vào các lĩnh vực hoạt động cốt lõi và thanh toán để cung cấp sản phẩm dịch vụ chủ lực mới, bắt kịp xu thế và tạo lợi thế riêng biệt trong cạnh tranh.

Năm 2019, số lượng xe hợp tác kinh doanh thu hút vào hệ thống đạt 3.606 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến cuối năm 2019 là 17.057 xe.

Tập đoàn tiến hành đa dạng hoá hệ sinh thái vận tải bằng việc phát triển các dòng sản phẩm và dịch vụ mới, phát triển các ngành nghề liên kết, phát huy thế mạnh hệ thống của Mai Linh trên 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo; mở rộng sang vận tải đường thủy, dự kiến đưa vào vận hành chính thức tàu cao tốc hiện đại phục vụ khách du lịch tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.

Đại hội thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, đặt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, tăng số lượng xe cuối kỳ lên gần 30.000 xe.

Mai Linh lên chiến lược không chỉ là taxi mà là một hệ sinh thái vận tải, bao gồm taxi, xe hợp đồng, xe cho thuê, xe bus, xe đường dài, tàu cao tốc; logistic đầu cuối (phát chuyển nhanh, vận chuyển hàng hóa); dịch vụ du lịch; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe; cứu pan, cứu hộ 24/7…  

Đến sau năm 2021, Mai Linh đặt kế hoạch sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ, chiếm lĩnh thị phần, làm thay đổi diện mạo hoạt động kinh doanh theo hướng năng động, hiện đại, tăng nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. 

HUYỀN TRÂM

Xem bản Desktop