Kinh doanh

Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2019 thấp hơn 24% so với kế hoạch năm 2018

Thanh Hà
BizLIVE -

Doanh thu hợp nhất năm 2019 ước đạt 9.968 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 9.729 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 471 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 461 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2019 thấp hơn 24% so với kế hoạch năm 2018
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Theo đó, DPM đề ra mục tiêu sản lượng sản xuất 800.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 13.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde, 200.000 tấn NPK Phú Mỹ và 61/434 tấn NH3. Tổng sản lượng kinh doanh 1,35 triệu tấn, trong đó Đạm Phú Mỹ là 810.000 tấn.

Về kế hoạch tài chính, tổng công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.968 tỷ đồng, riêng công ty mẹ là 9.729 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 471 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ở mức 461 tỷ đồng.

Mới đây, DPM đã bất ngờ điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dù giảm mục tiêu sản lượng năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu sản lượng sản xuất NPK giảm từ 120.000 tấn xuống 50.000 tấn, phân UFC85 sản xuất giảm còn 13.000 tấn; sản lượng phân Đạm Phú Mỹ tiêu thụ giảm 20.000 tấn còn 800.000 tấn, sản lượng tiêu thụ NPK cũng giảm 115.000 tấn xuống 35.000 tấn.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hợp nhất được điều chỉnh tăng từ 8.577 tỷ lên 9.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ 442 tỷ lên 730 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng tới 67% lên 620 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 giảm mạnh 24% so với kế hoạch đã điều chỉnh năm 2018.

Hiện tại, DPM chưa công bố thông tin về kết quả kinh doanh năm 2018. Tuy nhiên, ghi nhận trên báo cáo tài chính quý III/2018 công bố trước đó, DPM ghi nhận 7.025 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ, thực hiện được 78% kế hoạch đã điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ nhưng vẫn hoàn thành 90% chỉ tiêu được giao.

Về kế hoạch đầu tư, tổng công ty dự tính tổng nhu cầu vốn là 772 tỷ đồng nhằm đầu tư cho xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị. Vốn đầu tư lấy từ vốn chủ sở hữu 498 tỷ và vốn vay 274 tỷ đồng.

THANH HÀ