Kinh doanh

Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”

Cẩm Thạch
BizLIVE - Mặc dù doanh thu của Đạm Phú Mỹ chỉ tăng nhẹ trong năm 2020 nhưng lợi nhuận tăng 85% so với 2019 nhờ doanh thu tài chính tăng, lợi nhuận khác tăng. 
Đạm Phú Mỹ báo lãi “đậm”

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã DPM) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và cả năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần Đạm Phú Mỹ đạt được trong quý cuối cùng năm 2020 là 1.624 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019. Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao lên đến 1.327 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu về còn 296 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng 16% so với cùng kỳ lên 74 tỷ đồng, chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm 35% trong khi chi phí bán hàng tăng 23% lê 292 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 84% kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm 93%, còn 20 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, thu nhập khác lại tăng mạnh từ 1 tỷ lên 534 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền bồi thường 6,2ha đất Cà Mau (442 tỷ đồng), tiền bồi thường của PVI kho Vũng Ánh và tổn thấy giai đoạn kinh doanh sự cố 10 HTER 2001 (87,8 tỷ đồng) và chi phí khác đồng thời tăng từ 6 tỷ lên 443 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất và chậm nộp 6,2h đất Cà Mau và lợi nhuận khác lên đến 90 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 4,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp thu về giảm 64%, đạt 89 tỷ đồng. 

Luỹ kế năm 2020, doanh thu của Đạm Phú Mỹ chỉ tăng 4% lên 7.109 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh, tăng 85% lên mức 683 tỷ đồng. 

Tính đến hết năm 2020, tiền và các khoản tương đương tiền của Đạm Phú Mỹ giảm 29% so với đầu kỳ, xuống còn 1.949 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên gần 2.000 tỷ đồng từ mức 975 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 15% lên mức 1.340 tỷ đồng.  

CẨM THẠCH