Kinh doanh

Cao su Phước Hòa (PHR) dự kiến hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong bất kỳ kịch bản nào của dịch Covid-19

Thanh Hà
BizLIVE -

Nếu dịch kết thúc trong quý IV, doanh thu cả năm của Cao su Phước Hòa sẽ chỉ đạt 2.071 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm.

Cao su Phước Hòa (PHR) dự kiến hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong bất kỳ kịch bản nào của dịch Covid-19
Ảnh minh họa.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý I/2020 với sản lượng cao su tiêu thụ đạt 4.913 tấn, bằng 74% cùng kỳ năm trước và thực hiện 12,4% kế hoạch năm. Giá bán cao su bình quân đạt 34,6 triệu đồng/tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu công ty mẹ ghi nhận 334,7 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và thực hiện 13,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 172,5 tỷ đồng, tăng 158% so với quý I/2019 qua đó thực hiện 15% kế hoạch năm.

Trong quý II, Cao su Phước Hòa dự kiến tiêu thụ 3.620 tấn mủ quy khô với giá bán bình quân ở mức 32 triệu đồng/tấn. Doanh thu công ty mẹ dự kiến 480 tỷ đồng, trong đó, doanh thu kinh doanh cao su là 116 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 30,5% kế hoạch năm.

Ngoài ra, Cao su Phước Hòa cũng đưa ra dự báo kết quả kinh doanh cho từng kịch bản cụ thể về đại dịch Covid-19. Dù dịch bệnh kết thúc ở thời điểm nào trong năm, công ty cũng đạt mức lợi nhuận trước thuế ước tính 1.148 tỷ đồng, thực hiện 100% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, nếu dịch kết thúc trong quý IV, doanh thu cả năm sẽ chỉ đạt 2.071 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm.

Năm 2020, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến 1.148 tỷ đồng, tương ứng tăng 46% và 115% so với kết quả năm 2019.

Phần lớn lợi nhuận năm 2020 của Cao su Phước Hòa sẽ đến từ việc bồi thường đất. Đáng chú ý, ngày 20/2/2020, UBND Tỉnh Bình Dương đã ký quyết định thu hồi 345,77 ha nằm trên địa bàn 2 xã thuộc thị xã Tân Uyên để thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2). Theo đó, công ty sẽ ghi nhận 860 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi hoạt động thanh lý vườn cây cao su ghi nhận hơn 100 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ mảng kinh doanh cao su và công ty liên doanh, liên kết.

THANH HÀ