Kinh doanh

Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý I/2020 tăng 88% nhờ tiền bối thường thực hiện dự án

Thanh Hà
BizLIVE -

Năm 2020, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến 1.148 tỷ đồng, tương ứng tăng 46% và 115% năm trước.

Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý I/2020 tăng 88% nhờ tiền bối thường thực hiện dự án
Ảnh minh họa.

Cao su Phước Hoà (PHR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu 221 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng giảm tương ứng khiến lợi nhuận gộp đạt 58 tỷ đồng, giảm 19% so với quý I/2019.

Doanh thu tài chính tăng 48,7% lên 29,3 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng trong khi chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi lên hơn 7 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ biến động không lớn đồng thời khoản lãi trong liên doanh, liên kết cũng tăng lên 28 tỷ đồng.

Nhờ khoản thu nhập khác tăng đột biến từ tiền bồi thường thực hiện dự án (hơn 156 tỷ đồng), Cao su Phước Hòa báo lãi hơn 211 tỷ đồng, tăng hơn 88% so với quý I/2019.

Thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống mức 5.595 tỷ đồng. Số dư tiền mặt, tương đương tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn đạt hơn 1.542 tỷ đồng, chiếm 27,5%.

Ngoài ra, công ty còn khoản doanh thu chưa thực hiện lên đến gần 1.600 tỷ đồng chủ yếu dài hạn là doanh thu cho thuê khu công nghiệp Tân Bình tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khoản doanh thu này sẽ được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh các năm tiếp theo căn cứ vào thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng trả tiền trước.

Năm 2020, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến 1.148 tỷ đồng, tương ứng tăng 46% và 115% so với kết quả năm 2019.

Trong các kịch bản về đại dịch Covid-19, dù dịch bệnh kết thúc ở thời điểm nào trong năm, Cao su Phước Hòa cũng sẽ thực hiện 100% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, nếu dịch kết thúc trong quý IV, doanh thu cả năm sẽ chỉ đạt 2.071 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm. Phần lớn lợi nhuận năm 2020 của Cao su Phước Hòa sẽ đến từ việc bồi thường đất.

THANH HÀ

Xem bản Desktop