Địa ốc
Luật Nhà ở đang “cản bước” việc cải tạo chung cư cũ?

Luật Nhà ở đang “cản bước” việc cải tạo chung cư cũ?

Nghị định 69/2021/NĐ-CP ra đời đã quy định nhiều cơ chế chính sách rất sát thực tế để thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhưng có một số quy định pháp luật “vướng mắc, bất cập” có thể cản trở việc thực hiện.
Chuyên đề
Nhịp cầu doanh nghiệp
Xem bản Desktop