Tài chính

Nhiều lỗi vi phạm hành chính, FTM bị phạt 270 triệu đồng

Hoàng Hà
BizLIVE - Ngày 27/3, UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) tổng cộng 270 triệu đồng vì không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch và vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty.
Nhiều lỗi vi phạm hành chính, FTM bị phạt 270 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã FTM) 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/4/2019 liên quan đến vay/cấp tín dụng với ngân hàng.
Đồng thời, Fortex bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, người có liên quan của cổ đông, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
Trong năm 2018, công ty đã cung cấp các khoản vay cho CTCP Tập đoàn Đại Cường và CTCP Bất động sản New City là các tổ chức có liên quan của cổ đông công ty; cung cấp khoản vay cho bà Lê Thị Cúc là cổ đông cá nhân của công ty; Giao dịch trong năm 2018 giữa công ty và CTCP Bất động sản Đại Cường (là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT công ty) chưa được đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT công ty chấp thuận.
Ngoài ra, công ty này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 đã được công ty công bố ngày 21/01/2019, công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây; không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ.
Tuy nhiên, trong năm 2018, công ty có giao dịch với CTCP Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT công ty là thành viên HĐQT, tổng giám đốc trong thời gian ba năm trở lại đây; và có giao dịch với CTCP Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT công ty.
Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm nêu trên của Fortex, UBCKNN hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ giao dịch của một số cá nhân liên quan đến cổ phiếu FTM và công ty.
Cũng trong ngày 27/3, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) với tổng tiền phạt 100 triệu đồng.
Theo đó, công ty này bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (là người nội bộ của Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife và Quỹ đầu tư cân bằng Manulife).
Và phạt 40 triệu đồng vì bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp. Cụ thể, công ty bổ nhiệm trưởng phòng nghiệp vụ quản trị quỹ khi người được bổ nhiệm có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop