Tài chính

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của FPTS tăng gần 16 lần so với cùng kỳ

Mai Hương
BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của FPTS đạt 230,2 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của FPTS tăng gần 16 lần so với cùng kỳ
CTCK FPT (FPTS)
Kết quả quý 2/2021, doanh thu hoạt động của FPTS tăng hơn 2 lần lên 353,7 tỷ đồng trong đó 3 nguồn thu chính là môi giới, đầu tư và lãi margin. Mảng môi giới tăng trưởng gấp 3 lần lên 142,6 tỷ đồng, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 60% lên 106,7 tỷ đồng nhờ hoàn nhập khoản đầu tư vào May Sông Hồng. Trong khi đó, cho vay margin tăng gấp gần 2 lần lên 88,9 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của FPTS là chi phí chính với chi phí môi giới chiếm tỷ trọng cao nhất. Chi phí môi giới tăng 188% lên 60,6 tỷ đồng nhưng so với nhiều CTCK khác FPTS vẫn cho thấy chính sách chi trả hoa hồng thấp.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 93% lên 230,2 tỷ đồng. Lũy kế, lợi nhuận 6 tháng tăng gần 16 lần lên 375,8 tỷ đồng.
Hiện dư nợ cho vay margin của FPTS đạt 4.679 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu dù chưa chạm trần quy định nhưng cũng ở mức cao với 182,3%.

MAI HƯƠNG

Xem bản Desktop