Tài chính

CTCK Mirae Asset báo lãi quý 2/2021 giảm 3% so với cùng kỳ

Mai Hương
BizLIVE - Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đã công bố kết quả tài chính quý 2/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 151,1 tỷ đồng.
CTCK Mirae Asset báo lãi quý 2/2021 giảm 3% so với cùng kỳ
Theo kết quả mới được công bố, MAS báo doanh thu hoạt động đạt 618,5 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 mảng chính đóng góp vào doanh thu hoạt động là môi giới và cho vay margin đều tăng trưởng mạnh. 
Mảng môi giới chứng kiến doanh thu tăng 346% lên 230 tỷ đồng còn lãi từ margin tăng 45% lên 297,7 tỷ đồng.
Hoạt động đầu tư đóng vai trò thứ yếu trong chiến lược của MAS với lãi từ các tài sản tài chính và các khoản đầu tư HTM đều dưới 50 tỷ đồng.
Để đạt được thành quả trên, chi phí hoạt động cũng được đẩy mạnh với mức tăng gần 160% trong đó chi phí cho môi giới chứng khoán và chi phí cho margin đều tăng mạnh. Điều này xuất phát từ việc MAS ưu tiên trả hoa hồng cao cho môi giới và chủ yếu lấy lãi từ hoạt động cho vay margin làm nguồn thu.
Lợi nhuận sau thuế của MAS trong quý 2/2021 không có sự tăng trưởng mạnh thậm chí là giảm xuất phát từ mô hình hoạt động này. Công ty báo lãi đạt 151,1 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế, 6 tháng, MAS báo lãi đạt 318,7 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
  
Hiện tại, MAS đang có dư nợ cho vay hơn 15.100 tỷ đồng bao gồm 13.335 tỷ đồng dư nợ cho vay margin, tăng khoảng 3.000 tỷ so với đầu năm.

MAI HƯƠNG

Xem bản Desktop