Tài chính

Chi phí tăng cao, Agriseco (AGR) báo lãi sau thuế quý 3 giảm 40%

Thanh Hà
BizLIVE -

Trong quý 3, hoạt động cho vay và môi giới khởi sắc trong khi mảng tự doanh lại kém hiệu quả cùng với việc chi phí tăng cao khiến lợi nhuận của Agriseco sụt giảm mạnh.

Chi phí tăng cao, Agriseco (AGR) báo lãi sau thuế quý 3 giảm 40%
Lợi nhuận quý 3 của Agriseco giảm sâu so với cùng kỳ 2020

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu hoạt động đạt 76,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 34 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng tăng gấp 3 lần đạt 25 tỷ đồng.

Mặt khác, mảng tự doanh lại không hiệu quả khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 17,5% so với cùng kỳ xuống 7,4 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 76% xuống còn 5,2 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng mạnh từ mức âm 6,8 tỷ đồng cùng kỳ lên 31,2 tỷ đồng do quý 3 năm ngoái được hoàn nhập gần 9,9 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi.

Sau khi trừ chi phí, Agriseco lãi sau thuế gần 23 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ vào tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng vẫn tăng đến 294% so với cùng kỳ, đạt 317 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt của Agriseco đã tăng 11% so với đầu năm lên hơn 2.540 tỷ đồng. Các khoản cho vay chủ yếu là margin cuối quý 3 ở mức 1.409 tỷ đồng, tăng 90% so với đầu năm và 32% so với cuối quý trước. Danh mục tự doanh có giá trị gần 77 tỷ đồng trong khi khoản mục HTM gồm trái phiếu và tiền gửi giảm 22% xuống còn 617 tỷ đồng.

Trước đó, theo BCTC soát xét bán niên, Agriseco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi so với báo cáo tự lập nhờ 149 tỷ đồng thu nhập khác liên quan đến hợp đồng giữa Công ty và ông Nguyễn Anh Hòa để chuyển nhượng gần 7,5 triệu cổ phiếu HNG với tổng giá trị 273 tỷ đồng.

THANH HÀ

Xem bản Desktop