Vĩ mô

Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Hoàng Hà
BizLIVE - Thủ tướng vừa kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường và ba Thứ trưởng: Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Văn Công.
Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Từ trái sang phải: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Ngày 25/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.
Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Đồng thời, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

HOÀNG HÀ

Xem bản Desktop