Việt Nam xuất siêu 500 triệu USD trong tháng 2

Việt Nam xuất siêu 500 triệu USD trong tháng 2

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan công bố. Ở thông tin cập nhật trước đó, Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam thâm hụt thương mại 800 triệu USD trong...
Nhịp cầu doanh nghiệp