Chuyên đề
VietBank thay Tổng giám đốc

VietBank thay Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị VietBank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng, người vừa chính thức được bổ nhiệm chức CEO vào tháng 3 năm nay, đồng...
Công đoàn & Công nhân
Nhịp cầu doanh nghiệp
Xem bản Desktop